Ilmanvaihto – Usein kysyttyä

MIKSI ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS ON TÄRKEÄÄ?

Säännöllinen ilmanvaihtokanavien puhdistus on tärkeää, sillä ilmanvaihdolla ja sen toimivuudella on suuri merkitys ihmisten terveydelle. Sisäilman epäpuhtauksista 40% tulee tuloilman mukana ilmastointijärjestelmän kautta. Tuloilman suodattimien vaihtovälit ovat usein liian pitkät, jolloin suodattimien ohi saattaa virrata puhdistamatonta ilmaa.

Erilaiset sisäilmaongelmat johtuvat pääasiassa säädön ja huollon puutteellisuudesta ja osittain huonosta suunnittelusta. Puhdistettavista kanavista voi löytyä mitä vain rakennusjätteistä, lintujen raatoihin ja ulosteisiin.

MILLOIN ILMANVAIHTOLAITTEISTOT ON PUHDISTETTAVA?

Kerran vuodessa tulee puhdistaa:

  • ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja laitteistot
  • ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot
  • ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.

Vähintään viiden vuoden välein tulee puhdistaa:

  • sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangaistuslaitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot
  • päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihtokanavat ja laitteistot.

Kanavien puhdistus kuuluu kiinteistön omistajan (esimerkiksi asunto-osakeyhtiö) vastuulle.

Asuinkiinteistöjen ilmanvaihtokanavien puhdistukselle ei ole annettu määräaikoja, mutta on suositeltavaa puhdistaa ne 5-10 vuoden välein. Tuloilmasuodattimet tulee vaihtaa säännöllisesti, esim. n. 2 kertaa vuodessa.

Asukkaiden tulee huolehtia ilmanvaihtoventtiileiden säännöllisestä puhdistamisesta. Venttiilit (ja liesituulettimen rasvasuodatin) on syytä puhdistaa vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Likaiset ilmanvaihtoventtiilit ja -kanavat vähentävät ilmanvaihtuvuutta tiloissa. Lisäksi likainen tuloilmalaitteisto heikentää sisäilman laatua.

MITEN PUHDISTUS TAPAHTUU?

IV-kanavien puhdistus tapahtuu alipaineistamalla ilmanvaihtokanavat. Alipaineistettu kanavisto harjataan koneellisesti ja venttiilit pestään. Ilmanvaihtokone, puhaltimet ja lämmönvaihtimet puhdistetaan puolestaan harjaamalla ja pesemällä. Lopuksi tarkastetaan ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja toimintakunto sekä laaditaan mittaus/puhdistuspöytäkirja.